Training (basis) coachende vaardigheden

In deze training leer je wat communicatie is en ga je aan de slag met basis coachende vaardigheden zoals het stellen van de juiste effectieve vragen, het inzetten van de gesprekstechnieken en het actief luisteren naar de wens en behoeften van de coachee. Coachen stelt je in staat om kracht en energie bij de coachee vrij te krijgen en te richten op de doelen die je met elkaar wilt halen. Daarnaast helpt coaching je om:

  • Een veilig en constructief klimaat te creëren
  • Je coachee te laten ontdekken waar haar eigen kracht en invloed ligt
  • Je coachee eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor haar eigen leerproces
  • Te weten wat er speelt bij je coachee (weerstanden, belangen, ambitie, talenten)

 

Na deze training ken je de basisprincipes van coaching en heb je handvatten om dit in je eigen situatie goed in praktijk te kunnen brengen. In deze training komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • Communicatieprocessen
  • Uitgangspunten en basisprincipes coaching
  • Gesprekstechnieken
  • Het stellen van de juiste vragen
  • Modellen, praktische technieken en tools

 

De training bestaat uit 2, of 3 dagdelen (afhankelijk van de vraag).
De training kan individueel en in groepen worden aangeboden.